ikya

HEIDI STRØMME

There's Only One of You

Live Your Essence

IKYA 

IKYAs grundlæggende princip er at livet er ét. Alt vi består af; krop, sind, ånd, livets mange arenaer og manifestationer, er dele af én kontinuerlig sammenhæng.

I den vestlige måde at tænke på deles alt op i små stykker. Man ser hver del som noget adskilt, uden sammenhæng. Hvad der sker i kroppen har ingenting at gøre med det som sker i dit liv.

 

Fordi vores kultur ikke forholder sig til livets større sammenhænge, vil mennesker oftere støde på forvirring og opleve mangel på indsigt. Livet kan opleves som en serie meningsløse hændelser, hvor vi nærmest er som passagerer i eget liv. Vi forstår ikke hvorfor noget indtræffer eller hvordan vores livsrejse ser ud i et ekspanderet perspektiv.

 

IKYA er en metode, som gradvis bringer din bevidsthed til en tilstand, hvor du ser det store billede, hvor absolut alt hænger sammen.  Du vil lettere se sammenhænge, bevægelser og logik i din totale livsudfoldelse.

 

Så længe du ikke er i kontakt med det større perspektiv, så længe du oplever dig som mange forskellige dele, vil du aldrig kunne opleve dyb ro og dybere helbredelse. Du vil være i en konstant konflikt, hvor du forsøger at få de forskellige brikker til at passe sammen og endnu vanskeligere, få dine egne brikker til at passe sammen med livet. Vi mennesker bruger i realiteten største delen af vores tanker, følelser og resurser på at forholde os til stress og ubalancer, som kommer fra denne konflikt.

 

Når du lægger puslespil, vil det at vide hvad billedet forestiller, gøre det meget lettere at finde ud af, hvor brikkerne passer.  Du vil kunne genkende dele af billledet i hver enkelt brik og forstå, hvor du skal lægge dem. Det er denne klarhed, IKYA gradvis vil udløse i dig.

 

Sand helbredelse er at give slip på al modstand og gå ind i en tilstand af dyb accept af det som ER. Derfor er IKYA™ ikke fokuseret på manifestationer og sygdomsudtryk i sig selv.
IKYA Practitioner™

IKYA Meditation uafhængig instruktør™

IKYA Healing uafhængig instruktør™

Coach

Web: Heidi Strømme

Copyright © All Rights Reserved

KONTAKT

HEIDI STRØMME

Ved Stigbordene 35

2450 København SV

Mob: +45 60 21 21 15

post@heidistromme.dk