insomnia

HEIDI STRØMME

Insomina - søvnproblem

Sleepless

Søvnproblem

OMTALER

 

IKYA™ TERAPI - TEMA  INSOMNIA

 

Samtlige har levet med søvnproblem i lang tid, for 2 af dem begyndte søvnproblemet i barndommen.

De er alle nu i 50-årene, og 3 af dem har ledende stillinger inden helse og omsorg.

 

"Jeg har i mange år lidt af søvnløshed og dårlig søvnkvalitet i en til tider invalidiserende grad. Allerede efter de første IKYA behandinger skete det mærkbar forandring i såvel mit søvn-mønster som i kvaliteten af min søvn. Generelt er min søvnkvalitet forbedret i mærkbar grad. Det har været en god og spændende oplevelse at stifte bekentskab med IKYA™. Jeg har gennem hele forløbet følt meg tryg og meget profesjonelt taget hånd om. Tak for godt forløp”. Marianne A

 


"En oplevelse af at være på rejse, opdagelse i eget liv. Bevidsthed om hvilken indflydelse enkelte oplevelser og livssituationer har haft på livsudviklingen. Oplevelse af at være mere grounded og tilstede i eget liv.

Betraktelig mindre stressfyldt. Bedre søvnkvalitet. Større åbenhed, modtagelighed og nysgerrighed på det som sker i omgivelserne, og det som andre bringer ind i rummet."  Bente

 

 

Jeg har fra første behandling arbejdet seriøst med de tanker og fokuspunkter som har fremkommet. De har været relevante og nærværende i denne periode, og jeg vil bruge denne erfaring videre, både ved søvnproblemer og når noget er følelsesmæssigt svært.

Jeg har altid haft vanskeligheder med at huske de positive minnene, især om min mor, det virker fint nu. Jeg ved at jeg altid vil forsøge at gøre andre glade og tilfredse, og arbejder med at hvordan folk har det ikke bare er mit ansvar.

Når det gælder min søvn så sover jeg bedre, og jeg falder let i søvn igen hvis jeg vågner om natten, og jeg vågner nu udhvilet. Susan

 

 

Jeg sover bedre, og behersker alt stress bedre. Søren AIKYA BEHANDLING FOR INSOMNIA


Jeg har god erfaring med behandling af Insomnia. IKYA™ terapi kan afhjælpe problemet ved at synliggøre bagvedliggende årsager. Det kan være en nuværende situation, eller hændelser fra fortid, ofte gemt i underbevidstheden og som virker forstyrrende på ens liv. Ved at frigøre og udarbejde, kan du finde indre ro og harmoni.

 

INSOMNIA

Det er ingen kendt effektiv behandling for denne sygdom. Vestlig medicin tilbyder sovemedicin, den helbreder ikke sygdommen, og er i tillæg vanedannende.

 

Mange lider av søvnløshed, i perioder, eller kronisk. Årsag kan være stress og psykiske tilstande, eller fysiske problemer og sygdomme. Langvarig søvnløshed kan medføre at man udvikler sygdommer.

 

DIAGNOSE INSOMNIA

• Forbigående søvnløshed som varer mindre end en uge.

• Akut søvnløshed som indebærer manglende evne til vedvarende god søvn i en periode på mindre end en måned.

• Kronisk søvnløshed som varer længer end en måned.

 

SYMPTOMER

• Søvnbesvær, besvær med at sove, sover få timer eller ikke i det hele taget.

• Dårlig søvnkvalitet. Vågner ofte efter få timers søvn, og har vanskelig med at sove igen.

 

Jeg valgte Insomnia som tema til min IKYA Diplomopgave.

 

Terapi, 60 min: Dkr 1125,-

 


 

IKYA Practitioner™

IKYA Meditation uafhængig instruktør™

IKYA Healing uafhængig instruktør™

Coach

Web: Heidi Strømme

Copyright © All Rights Reserved

KONTAKT

HEIDI STRØMME

Ved Stigbordene 35

2450 København SV

Mob: +45 60 21 21 15

post@heidistromme.dk