coaching

HEIDI STRØMME

Coaching

Your Journey - Your Succes     

Tilværelsenens uudholdelige lethed!

Det går alltid et tog - det er aldrig for sent at realisere egne idéer, opnå egen sucess!

Det er en person som kan ændre dit liv og det er dig. Du er måske lej av din egen situation, og det er meget du vil udfolde men du holder tilbage. Det kan være en del af dig som er bange for sucess og derfor skaber hindre. Måske er det frygt for at tage chancen, man ved hvad man har og det er trygt og samtidig begrænsende. 


Bliv motiveret til at realisere egne idéer og potentialer, og med tryghed tage det som er de rigtige afgørelser for dig.


Som en neutral udenforstående kan jeg se fra et upartisk og mere overordnet perspektiv, og bidrage til at du nemmere kan se din egen situation, og træffe de valg som er rigtig for dig, dit liv og din udfoldelse. 


Giv dig selv succes ved at akseptere og udtrykke den du er.

IKYA Practitioner™

IKYA Meditation uafhængig instruktør™

IKYA Healing uafhængig instruktør™

Coach

Web: Heidi Strømme

Copyright © All Rights Reserved

KONTAKT

HEIDI STRØMME

Ved Stigbordene 35

2450 København SV

Mob: +45 60 21 21 15

post@heidistromme.dk