coaching

HEIDI STRØMME

Coaching

Be Your Own Success

Det går alltid et tog - det er aldrig for sent at realisere!

Bliv motiveret til at realisere egne potentialer og ønsker, og med tryghed tage de rigtige afgørelser.


Klarhed og overblik i egen situation gør det nemmere at træffe de rigtige valg og de rigtige beslutninger.

 

Som en neutral udenforstående kan jeg se fra et upartisk og mere overordnet perspektiv, og bidrage til at du nemmere kan se din egen situation, og træffe de valg som er rigtig for dig, dit liv og din udfoldelse. 


Succes er at akseptere og udtrykke den du er.

IKYA Practitioner™

IKYA Meditation uafhængig instruktør™

IKYA Healing uafhængig instruktør™

Coach

Web: Heidi Strømme

Copyright © All Rights Reserved

KONTAKT

HEIDI STRØMME

Ved Stigbordene 35

2450 København SV

Mob: +45 60 21 21 15

post@heidistromme.dk